Gabay para sa mga Senior Citizen

Makakuha ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa COVID-19 at paano kayo mananatiling ligtas