Bumalik sa panimula

Mga Update at Balita

Kaya natin'to

Kababayan,
Huwag kalimutang protektahan ang mga minamahal sa buhay.
Kaya natin'to
Magpabakuna.
Edad 12 pataas ay maaaring bakunahan.
Pumunta sa vaccines.gov

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa