Bumalik sa panimula

Unemployment

Ako ay isang independent contractor. Saang unemployment assistance ako maaaring mag-qualify?

Kung hindi pa ninyo nakukuha ang inyong unemployment benefits sa pamamagitan ng regular na Unemployment Insurance (UI) program, maaari kayong maging eligible para sa Pandemic Unemployment Assistance (PUA), na inilaan ayon sa federal CARES Act.

Maaari kayong mag-qualify para sa mga benepisyo sa pamamagitan ng Pandemic Unemployment Assistance (PUA) kung kayo ay nawalan ng trabaho, bahagyang nawalan ng trabaho, hindi kaya o hindi available para makapagtrabaho ayon sa inyong sitwasyong dulot ng COVID-19.

Maaari ninyong pag-aralan ang eligibility para sa PUA kung kayo ay may-ari ng negosyo, self-employed, independent contractor, o gig worker, at hindi kayo nakakuha ng benepisyo mula sa Unemployment Insurance Elective Coverage program.

Para sa karagdagang impormastyon, magtungo sa: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo