Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Anong dapat kong gawin kung ako o ang aking pamilya ay hindi makapunta sa mga Consular Office?

Kung kayo o sino mang miyembro ng inyong pamilya ay hindi makapunta sa mga Consular Office, sumangguni sa Philippine Consulate General sa Los Angeles sa pamamagitan ng kanilang “Contact Us” form.

Inihayag ng Philippine Consulate General sa Los Angeles na puno na ang lahat ng appointment slots para sa dual citizenship at passport application hanggang sa katapusan ng 2020. Ang ibang mga serbisyo ng Konsulado ay gagawin sa pamamagitan ng in-person appoint o sa pamamagitan ng sulat. Mahigpit na ipatutupad ang mga appointment para sa mga in-person services. Para sa iba pang impormasyon sa mga requirement para sa mga nasabing serbisyo, bumisita sa website ng Philippine Consulate General sa Los Angeles.

Source: Philippine Consulate LA

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo