Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Sino ang maaaring maglakbay papuntang Pilipinas?

Mula Agosto 10, 2020, ang mga sumusunod ay maaaring maglakbay papunta sa Pilipinas:

  • Ang mga Filipino o ang mga dual citizen sa pamamagitan ng pagkapanganak, na may valid na passport o anumang dokumento na nakasaad sa RA 9225. Dapat kayong sumangguni sa inyong airline upang malaman kung maaari kayong maglakbay gamit ang orihinal o certified true copy ng inyong mga dokumentong nagpapatunay ng inyong dual citizenship o kung kailangan pa ninyo ng valid na Philippine passport at iba pang mga dokumento.
  • Ang mga opisyal ng mga pamahalaan ng ibang bansa at mga pandaigdigang organisasyon at ang kanilang dependents ay mangangailangan ng Visa 9(E) mula sa Department of Foreign Affairs.
  • Ang mga asawa at anak na banyaga na maglalakbay kasama o pupunta sa Pilipinas upang makasama ang kanilang mga asawa o magulang na Filipino citizen ay papayagang makapasok sa Pilipinas kung mayroon silang kaukulang visa: (1) Foreign spouses of Filipino Nationals; (2) Foreign minor children ayon sa IATF-EID Resolution No. 60.
  • Mga banyagang airline crew o mga mandaragat
  • Mga mayroong Sec 13 visa o mas kilala bilang Quota Visa, Immigrant Visas issued by reason of Marriage to a Filipino (13-A), returning Former Filipino (13-G), Child born to an Immigrant Visa holder (13-C), at returning Alien Resident (13-E)
  • Mga mayroong RA 7917 visa na mga banyagang may permanent residence status sa Pilipinas sa pamamagitan ng Republic Act 7919 o Alien Social Integration Act
  • Mga mayroong EO 324 visa na banyagang may permanent residence status sa Pilipinas sa pamamagitan ng Executive Order 324 o Alien Legalization Program of 1988
  • Native-born visa holders o mga taong ipinanganak sa Pilipinas at may magulang o mga magulang na may permanent residence status at may RA 7919 o EO 324 visa.
  • Mga Indian National na may Temporary Resident Visa at nabigyan ng temporary residence status sa ilalim ng Sec. 13 ng CA 613 at Bureau of Immigration Memorandum Order No. ADD-01-038, ayon sa Bureau of Immigration Letter Directive No. JHM-2020-140 na may petsang 20 July 2020
  • Mga Chinese National na may Permanent Resident Visas by Reason of Marriage to Filipino Citizens at nabigyan ng permanent residence status sa ilalim ng Sec. 13-A ng CA 613 at Bureau of Immigration Memorandum Order No. MCL-07-021, ayon sa Bureau of Immigration Letter Directive No. JHM-2020-140 na may petsang 20 July 2020

Source: Philippine Consulate General in Los Angeles

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo