Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Maaari ba akong magpunta sa aking doktor sa mata o dentista, at magpagawa ng mga elective procedure?

Mula ika-20 ng Agosto, pinahayag ng Los Angeles County Department of Public Health na ang mga sumusunod na serbisyong medical ay maaari nang tumanggap ng mga pasyente:

  • Mga clinic
  • Mga ospital
  • Mga dental clinic
  • Mga opisina ng physical therapy at chiropractic services
  • Mga optometrist
  • Mga provider ng mental health at behavioral health services

Ang inyong doktor ay may sarili nilang protocol para matukoy kung aling mga elective procedure o routine na pagpapatingin ay maaaring gawin nang personal o kung maaaring gumamit na lang ng telehealth.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo