Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Paano ko malalaman kung kailangan ko nang tumawag ng 911?

Tumawag sa 911 kung nakararanas kayo ng mga sumusunod na emergency warning sign:

  • Nahihirapan kayong huminga
  • Nakararanas kayo ng paninikip o pananakit ng dibdib
  • Ang inyong labi o mukha ay nangingitim
  • Nakararanas kayo ng pagkalito at nawawalan ng malay

Pinapayuhan ng Los Angeles County Department of Public Health ang mga taong nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 bagamat bahagya lamang na tumawag sa kanilang healthcare provider bago magtungo sa ospital, upang mabigyan kayo ng payo kung kailangan ninyong magpagamot sa ospital.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo