Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Nakatanggap ako ng mensahe na na-expose ako sa taong may COVID-19. Paano ko malalaman kung totoo ito?

Ang mga kagawaran ng public health ay umasa sa contact tracing sa loob ng maraming taon bilang simple at kumpidensyal na proseso upang mapabagal ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit. Ang Public Health Department ng Los Angeles County ay nagbigay ng mga hakbang na dapat gawin kung kayo ay nagpositibo o nakasalamuha ng taong may COVID-19.

Ang mga lehitimong mensahe ng contact tracing ay direktang magmumula sa Public Health Department. Tatawagan nila kayo at tatanungin lamang ang mga sumusunod:

  • Kung nakararanas kayo ng mga sintomas o kung kayo ay nagpakuha na ng COVID-19 test.
  • Tungkol sa mga lugar na inyong pinuntahan.
  • Tungkol sa mga taong maaaring nakipag-ugnayan sa iyo.

Anumang mga karagdagang katanungan ay ibabatay sa inyong mga sagot. Bilang karagdagan, ang California Attorney General ay naglabas ng consumer alert noong Hunyo 8, 2020 upang bigyan ng babala ang mga mamimili laban sa mga contact tracing scam. Upang maiwasang mabiktima ng mga scam na ito, sinabi ng California Attorney General na ang mga tunay na contact tracer ay hindi kailanman gagawa ng mga sumusunod:

  • Hihingi ng inyong Social Security Number, impormasyong pampinansyal o impormasyon tungkol sa inyong health insurance.
  • Magtatanong tungkol sa inyong status ng imigrasyon.

Kung kayo ay nabiktima o na-target ng isang scam kaugnay ng COVID-19, mangyaring mag-file  kaagad ng reklamo sa Office of the Attorney General.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo