Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Unemployed

Paano ako makakakuha ng proof of employment kung ang aking employer ay nagsara dulot ng COVID-19?

Kung kayo ay nag-aaplay para sa Pandemic Unemployment Assistance (PUA) at hindi ninyo ma-contact ang inyong lugar na pinagta-trabahuhan dahil sa pagsasara ayon sa utos ng public health emergency, maaaring kayo na lamang ang pumili ng dahilan na kaugnay ng COVID-19 na nakapagpapaliwanag sa inyong sitwasyon at mag-self-certify na manunumpa laban sa perjury.

Subuking maigi na ma-contact ang inyong employer para sa inyong proof of employment, upang hindi maantala o ma-reject ang inyong aplikasyon para sa assistance.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo