Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Frontline Worker

Paano ako makakakuha ng temporary housing kung ako ay isang essential worker?

Kung kayo ay isang essential healthcare worker sa California at kailangan ninyo ng lugar na matutuluyan dahil may mga kapamilya kayo na tinuturing na high-risk sa malalang sakit mula sa COVID-19, maaari kayong maging eligible para sa temporary housing sa pamamagitan ng The Non-Congregate Sheltering (NCS) for California Healthcare Workers Program.

Ang programa na ito ay naglalayong mapanatiling ligtas at malusog ang mga healthcare worker ng California habang binabawasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga healthcare worker na nagbibigay ng critical care para sa mga COVID-19 patients ay binibigyan ng matutulugan sa mga kalahok na hotel, upang hindi na nila kailangan umuwi at ma-expose ang kanilang mga mahal sa buhay sa sakit na COVID-19. Pagkatapos ng kanilang shift sa ospital, maaari silang magpahinga sa hotel na malapit sa kanilang healthcare facility nang libre o may discount.

Source: covid19.ca.gov

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo