Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Unemployed

Saan ako maaaring makahanap online ng mga remote work opportunity?

Ang Employment Development Department of the State of California (EDD) ay nagme-maintain ng job search website na CalJobs, kung saan may mga nakatalang trabaho na mahahanap sa California. Gumawa ng account, maghanap ng mga job post na angkop sa inyong profile, at mag-apply gamit ang inyong resume upang mahanap kayo ng mga employer na naka-base sa California.

Maaari din kayong maghanap ng mga trabaho sa Job Central, kung saan may mga trabaho na nakatala na nasa California at ibang mga estado.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa:

Source: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo