Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Unemployed

Saan ako makahahanap ng mga kurso tungkol sa financial literacy?

Maraming mga kurso sa internet na tungkol sa kaalaman kung paano magpalago ng inyong financial literacy o kalusugang pinansyal. Maaari kayong makahanap at makapili sa internet.

  • Ang edx ay isang platform na may libreng kurso sa kaalamang pananalapi
  • Ang Coursera ay may libreng kurso tungkol sa pagpaplanong pinansyal para sa sarili at pamilya
  • Ang Purdue University na kaakibat ng edx ay mayroong libreng kurso sa pananalapi para sa sarili

Maaari kayong makahanap ng mga kurso tungkol sa kaalamang pananalapi sa internet, na naaayon sa inyong mga pangangailangan, mula sa mga libreng kurso hanggang sa mga may matrikula at nagbibigay ng sertipiko ng pagtatapos.

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo