Bumalik sa panimula

Travel at Transportasyon

Ano ang kailangan kong gawin bago lumipad sa Pilipinas?

Bago kayo lumipad patungong Pilipinas, maaaring kailanganin ninyong maghanda ng mga sumusunod na karagdagang dokumento upang papasukin kayo paglapag ninyo sa Pilipinas:

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: PH Consulate General in LA

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo