Bumalik sa panimula

Negosyo

Paano ako mag-aapply para sa mga small business disaster loan?

Kung kayo ay may negosyo, non-profit na organisasyon, o negosyong agrikultural sa US na hindi lalabis ng 500 empleyado, at kung kayo ay apektado ng pandemyang Coronavirus (COVID-19) na nagreresulta sa malaking pagkawala ng negosyo at pinsalang pang-ekonomiya, maaari kayong mag-apply sa programang Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Nag-aalok ang U.S. Small Business Administration (SBA) ng mga pangkalamidad na pautang sa mga negosyong matatagpuan sa mga idineklarang apektadong lugar ng kalamidad, sa mga pribadong organisasyong non-profit, sa mga may-ari ng tahanan, at sa mga nangungupahang apektado ng mga kalamidad tulad ng sunog, bagyo, at baha, at social unrest. Ang pautang na ito ay angkop sa lahat ng negosyo sa Amerika at sa mga teritoryo nito.

Alamin ang mga partikular na impormasyon at iba pang pangangailangan upang makautang para sa negosyo na iniaalok ng SBA. Maaari kayong humanap ng pinansiyal na institusyon, tulad ng inyong bangko, na itinalagang kaakibat ng SBA.

Source: SBA

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo