Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Anong mga pre-existing condition ang tinuturing na high-risk para sa COVID-19?

Ang COVID-19 ay bagong uri ng sakit. Sa ngayon, limitado ang ating kaalaman tungkol sa epekto ng COVID-19 sa mga may pre-existing condition at kung nakadaragdag ang mga ito sa tsansang magkaroon sila ng malalang sakit mula sa COVID-19.

Ayon sa CDC, ipinapakita ng datos na ang mga indibidwal kahit anong edad na may mga sumusunod na pre-existing condition ay tinuturing na high risk para sa malalang sakit dulot ng COVID-19:

 • Cancer
 • Chronic kidney disease
 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
 • Immunocompromised state (weakened immune system) mula sa solid organ transplant
 • Obesity (Body Mass Index na 30 o higit pa)
 • Heart conditions, tulad ng heart failure, coronary artery disease, or cardiomyopathies
 • Sickle cell disease
 • Type 2 diabetes mellitus

Habang kumakalap pa tayo ng impormasyon tungkol sa COVID-19, may iba pang mga pre-existing condition na nakadaragdag sa tsansang magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19.

Ang mga taong may mga sumusunod na pre-existing condition ay maaaring ituring na high risk para sa malalang sakit mula sa COVID-19:

 • asthma (mula sa katamtaman hanggang sa malalang hika)
 • cerebrovascular disease (naaapektuhan ang mga blood vessel at suplay ng dugo sa utak)
 • cystic fibrosis
 • hypertension or high blood pressure
 • immunocompromised state (mahinang immune system) mula sa blood o bone marrow transplant
 • immune deficiencies
 • HIV
 • paggamit ng corticosteroids o iba pang gamot na nakapanghihina ng immune system
 • neurologic conditions, tulad ng dementia
 • liver disease
 • pregnancy
 • pulmonary fibrosis (pagkakaroon ng damaged o scarred na mga lung tissue)
 • smoking
 • thalassemia (isang uri ng blood disorder)
 • Type 1 diabetes mellitus

Ang mga karagdagang datos ay nagsasaad na ang mga nakalistang pre-existing condition sa mga bata ay nakadaragdag din sa pagiging high risk.

Ang mga kabataan na may pre-existing condition ay napatunayang high risk na magkaroon ng malalang sintomas mula sa COVID-19 kaysa mga kabataang walang mga pre-existing condition. Ang mga batang may kondisyon na neurologic, genetic, at metabolic, o may congenital heart disease, ay high risk na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19.

Kung mayroon kayong mga pre-existing condition na nakalista sa itaas, hindi ito dapat ikatakot. Hinihimok kayong sumangguni sa inyong doktor o healthcare provider tungkol sa mga panganib na dala ng inyong mga pre-existing condition, para makagawa kayo ng mga desisyon base sa tamang impormasyon na makatutulong sa inyong makaiwas sa COVID-19.

Ang inyong doktor o healthcare provider ay nakatutok sa mga pag-aaral mula sa CDC at iba pang mapagkakatiwalaang ahensya upang mabigyan kayo ng tamang impormasyon at pag-aaruga ayon sa inyong mga pangangailangan.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo