Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Gaano katagal bago lumabas ang mga sintomas ng COVID-19?

Maaaring tumagal ng 14 na araw o dalawang linggo bago magpakita ng sintomas ang isang taong na-expose sa COVID-19. Dahil mahirap matukoy kung sino ang nahawa ng COVID-19 bago sila magpakita ng mga sintomas, kailangang magsuot ng telang pantakip sa mukha at mag-isolate nang 14 na araw matapos ang posibleng exposure upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga kapamilya at miyembro ng komunidad.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo