Bumalik sa panimula

Medikal

Gaano katagal bago lumabas ang mga sintomas ng COVID-19?

Maaaring tumagal ng 14 na araw o 2 linggo bago magpakita ng sintomas ang isang tao na nahawa ng COVID-19. Dahil mahirap matunton kung sino ang nagdadala ng COVID-19 bago lumabas ang kanilang mga sintomas, mahalagang magsuot ng face mask at bumukod sa mga kasama sa bahay nang 14 na araw matapos magkaroon ng exposure sa taong may COVID-19 upang mabawasan ang pagkalat ng sakit sa ating mga kapamilya at miyembro ng komunidad.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo