Bumalik sa panimula

Travel at Transportasyon

Hindi ko nagamit ang aking monthly pass. Maaari ba akong makakuha ng refund?

Ayon sa LA Metro, dapat ninyong itago ang iyong mga pass hanggang sa maipagpatuloy ang iyong pang-araw-araw na pag-commute. Kapag kayo ay muli nang sumasakay ng pampublikong transportasyon, maaari kayong tumawag sa 866-TAPTOGO upang idagdag ang mga karagdagang araw sa iyong TAP card.

Para sa karagdagang mga katanungan o alalahanin, mag-email sa: CustomerService@taptogo.net.

Source: LA Metro

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo