Bumalik sa panimula

Medikal

Kailangan ko bang magbayad upang makakuha ng COVID-19 vaccine?

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang mga COVID-19 vaccine na binili gamit ang buwis ng taumbayan ay ibibigay sa publiko nang walang bayad. Gayunpaman, ang mga nagbibigay ng pagbabakuna ay maaaring maningil ng fee para sa pag-aadminister ng COVID-19 vaccine. Maaaring ma-cover ang gastos na ito gamit ang pribadong o pampublikong health insurance ng pasyente, o ng Provider Relief Fund ng Health Resources and Services Administration.

Ayon sa mga Government Health Officials, kung kwalipikado kayo para sa Medicare o Medicaid, ang bakuna ay maihahatid sa inyo nang walang gastos.

For more information, go to:

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo