Bumalik sa panimula

Medikal

Paano ko masisiguro na ang mga COVID-19 vaccine ay epektibo?

Pinag-aaralan ng Food and Drug Administration (FDA) kung gaano kahusay gumagana ang bakuna at pagiging epektibo nito. Susuriin nang mabuti ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kasama ng iba pang mga federal entity ang pagiging epektibo ng COVID-19 vaccine. Isasagawa ang mga pag-aaral na ito sa mga real-world condition nang may paggamit ng data mula sa mga clinical trial, mga case control study, ecologic analysis, atbp.

Ang Pfizer vaccine ay naipakitang 95% epektibo laban sa COVID-19 pagkatapos ng unang dosis, at ang bisa na ito ay pare-pareho sa iba't ibang mga edad, kasarian, race at ethnic demographic.

Ang Moderna vaccine ang may tinatayang bisa na 94.1% batay sa pagsusuri ng 196 na kaso. Ang pagiging epektibo na ito ay pare-pareho din sa iba't ibang edad, kasarian, race at ethnic demographic.

Ang data na ito ay nasa maagang yugto pa lamang at isasailalim pa rin sa patuloy na pagsusuri ng CDC at iba pang mga government entity upang masiguro ang kaligtasan ng bakuna.

Sources: CDC - Ensuring Vaccines Work, Pfizer - Phase 3 Study of COVID-19 Vaccine

More resources:

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo