Bumalik sa panimula

Medikal

Kung iinom ako ng maraming tubig, mafa-flush ba nito ang COVID-19 na virus mula sa aking katawan?

Wala sa dami ng tubig ang makakapag-flush sa COVID-19 na virus mula sa inyong katawan. Gayunpaman, ang inuming tubig ay mahalaga sa inyong pangkalahatang kalusugan. Bilang karagdagan, kung nakararamdam kayo ng hindi maganda o para kayong may sakit, maaaring kailanganin ninyong uminom ng mas maraming likido upang maiwasan ang dehydration o pagkatuyot.

Source: WHO

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo