Bumalik sa panimula

Medikal

Maaari ba akong makakuha ng face mask exemption card para hindi ko na kailangang magsuot nito?

Hindi kayo mabibigyan nito. Ang face mask exemption card ay hindi iniisyu mula sa anumang ahensya ng gobyerno at hindi nagbibigay ng blanket exemption para sa pagsusuot ng mga face masks.

Ang mga maskara face masks ay hindi dapat isuot ng:

  • mga batang mas maliit sa 2 taong gulang
  • mga taong nagkakaproblema sa paghinga
  • mga taong walang malay, walang kakayahan o mga taong hindi maalis ang face mask nang walang tulong mula sa iba

Para sa mga taong may mga sensory, cognitive, o behavioral na isyu, maaaring mahirapan silang magsuot ng face mask. Maaaring may mga espesyal na gawin para sa mga taong ito upang makuha nila ang kanilang mahahalagang pangangailangan sa pamamagitan ng curbside pickup o contactless delivery.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kung sino ang dapat at hindi dapat magsuot ng mga maskara face masks, pumunta sa: CDC


Iba pang mga resource:

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo