Bumalik sa panimula

Unemployment

Maaari bang mag-qualify ang mga empleyado para sa unemployment insurance?

Kung kayo ay nakatira sa California at hindi kayo eligible para sa regular na Unemployment Insurance (UI) benefits, ang Pandemic Unemployment Assistance (PUA) sa ilalim ng federal CARES Act ang maaaring makatulong sa inyo. Maaaring eligible kayo kung nabibilang kayo sa mga sumusunod:

 • May-ari ng negosyo
 • Self-employed
 • Independent contractor
 • Mga taong may limited work history
 • Mga taong nakakuha na ng lahat ng kanilang regular na UI benefits pati na ang iba pang mga extended benefits
 • Mga taong nagbabayad ng false statement penalty weeks sa kanilang regular na UI claim
 • Kung nakakuha lamang kayo ng 1099 tax form sa nakaraang taon, maaaring eligible kayo para sa PUA

Kung ang kakayahan ninyong mag-trabaho ay lubhang naapektuhan ng pandemyang COVID-19, maaari kayong maging eligible kung nabibilang kayo sa mga sumusunod:

 • Nag-positibo kayo sa COVID-19 o nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-10 at naghahangad makakuha ng diagnosis.
 • Hindi kayo makapag-trabaho dahil pinayuhan kayo ng inyong healthcare provider na mag-quarantine.
 • Ang isa sa inyong mga kasama sa bahay ay nag-positibo sa COVID-19.
 • Nag-aalaga kayo ng kapamilya o kasama sa bahay na nag-positibo sa COVID-19.
 • Hindi kayo makapag-trabaho dahil nag-aaruga kayo ng mga dependent na napagsarahan ng kanilang eskwelahan o care facility dahil sa COVID-19.
 • Naging main income provider kayo dahil may pumanaw mula sa COVID-19 sa inyong tahanan.

Kung nagambala ng COVID-19 ang inyong trabaho, maaaring eligible din kayo para sa PUA:

 • Nagbitiw kayo sa trabaho dahil mismo sa COVID-19.
 • Ang lugar na inyong pinagtatrabahuhan ay nagsara dahil mismo sa COVID-19.
 • Mayroon kayong nakatakdang petsa upang mag-umpisa sa trabaho, ngunit hindi natuloy o hindi kayo makapasok sa trabaho dahil mismo sa COVID-19.
 • Hindi kayo makabiyahe patungo sa inyong trabaho dahil mismo sa COVID-19.
 • Kayo ay nawalan ng trabaho, bahagyang nagtatrabaho, o hindi makapagtrabaho dahil napilitan kayong tumigil magtrabaho dahil sa COVID-19.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo