Bumalik sa panimula

Unemployment

Paano ako makakukuha ng proof of employment kung nagsara ang aking employer dahil sa COVID-19?

Kung kayo ay nag-aapply para sa Pandemic Unemployment Assistance (PUA) at hindi ninyo ma-contact ang inyong lugar na pinagtatrabahuhan dahil sa pagsasara ayon sa utos ng public health emergency, maaaring kayo na lamang ang pumili ng dahilan na kaugnay ng COVID-19 na nagpapaliwanag sa inyong sitwasyon at mag-self-certify under penalty of perjury.

Subuking maigi na ma-contact ang inyong employer para sa inyong proof of employment, upang hindi maantala o ma-reject ang inyong aplikasyon para sa assistance.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo