Bumalik sa panimula

Unemployment

Natanggal ako sa trabaho. Paano ako mag-aapply para sa unemployment?

Kung nakatanggap kayo ng W-2 at kayo ay nabibilang sa mga sumusunod:

  • Kayo ay nawalan ng trabaho nang ganap o bahagya dahil sa layoff, furlough, nabawasang sahod o oras ng trabaho.
  • Ang inyong employment status ay naapektuhan ng COVID-19.
  • Kung kayo at ang inyong pamilya ay naapektuhan ng pagsasara ng mga eskwelahan.
  • Ang inyong unemployment claim ay lumipas na.

Maaari kayong mag-apply para sa Unemployment Insurance (UI) o Pandemic Unemployment Assistance (PUA) sa pamamagitan ng UI Online.

Maaari din kayong mag-apply para sa unemployment sa pamamagitan ng telepono, sulat, o fax.

Source: EDD

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo