Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Senior Citizen

Paano ako maglilinis ng aking tahanan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19?

Ang inyong tahanan ay dapat ligtas at komportable sa panahon ng pandemya.

Ayon sa kasalukuyang kaalaman tungkol sa COVID-19, ang virus na ito ay kumakalat sa mga tao sa pamamagitan ng close contact. Ang ibig sabihin nito ay nahahawa ang mga tao kapag sila ay nakasalamuha sa taong may COVID-19 nang mas malapit sa 6 na talampakan.

Habang mas madalas na mahawa ang mga tao mula sa ibang mga tao na nag-positibo sa COVID-19, may mga pag-aaral din na nagtatagal ang COVID-19 virus sa mga surface at nagiging kontaminado ang mga ito. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang novel coronavirus o SARS-CoV-2 na nagdudulot ng sakit na coronavirus 2019 o COVID-19 ay maaaring manatili sa mga surface mula ilang oras hanggang ilang araw, depende sa materyales. Ang pinakamainam na paraan upang matanggal ang COVID-19 at ibang mga respiratory virus ay ang paglilinis at pagdi-disinfect ng mga surface sa inyong bahay.

Ang mga miyembro ng inyong tahanan ay hinihimok na gumawa ng regular na iskedyul ng paglilinis ng mga madalas gamiting surface sa bahay, tulad ng mga mesa, door knob, switch ng ilaw, handle, kubeta, gripo, sink, at mga electronic devices.

Source: LA Public Health, EPA

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo