Bumalik sa panimula

Gabay para sa mga Frontline Worker

Paano ako magre-report ng mga workplace safety violations kaugnay sa COVID-19?

Ayon sa Department of Industrial Relations of the State of California, may karapatan kayo bilang manggagawa na mag-file ng complaint na may kaugnayan sa workplace safety at health hazards ayon sa California Occupational Safety and Health Act of 1973.

Ang tunay na identidad ng sinumang magsu-sumite sa Division of Occupational Safety and Health (DOSH), o mas kilala sa tawag na Cal/OSHA, ay protektado ng batas, maliban kung inyong hihilinging ipalathala.

Para mag-file ng workplace safety violation complaint, magtungo sa Cal/OSHA website at hanapin doon ang contact information ng pinakamalapit na district office sa inyong pinagtatrabahuhan. Maaari kayong tumawag sa kanilang opisina kapag business hours o kayaā€™y i-email ang inyong complaint.

Bago makipag-ugnayan sa Cal/OSHA, kumalap muna kayo ng sapat na impormasyon upang matugunan ang inyong concern sa lalong madaling panahon. Kayo ay inaanyayahang magbigay ng mga sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan, address, at telephone number ng worksite
 • Uri ng negosyo
 • Pangalan at titulo ng manage sa worksite
 • Ang inyong pangalan, address, telephone number, at email address
 • Detalyadong deskripsyon ng hazard
 • Kung malaki ang worksite, ang specific na lokasyon ng hazard
 • Mga operasyon, kagamitan, makinarya, at kemikal na ginagamit sa worksite
 • Mga uri ng work task na ginagawa malapit sa hazard
 • Gaano kadalas ginagawa ang mga work task at kung gaano katagal sa bawat pagkakataon
 • Ilan ang mga work shift, oras ng pagsisimula ng mga shift, at kung anong shift ang naapektuhan ng hazard
 • Ilan ang mga empleyado sa worksite, ilan dito ang mga na-expose sa hazard, at kung gaano kalapit ang mga empleyado sa hazard
 • Mga empleyado na nasaktan o nagkaroon ng sintomas mula sa hazard at kung sinubukang ayusin ng may-ari ang hazard
 • Gaano katagal sa tingin ninyo magtatagal ang hazard sa worksite
 • Kung may employee bargaining unit representative sa worksite, ang kanilang pangalan at contact information

Kung nakatira kayo sa LA County, maaari kayong mag-file ng complaint dito:

Source: Department of Industrial Relations

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo