Bumalik sa panimula

Medikal

Ako ay undocumented. Paano ako makakakuha ng COVID-19 test?

Ang lahat ng mga residente ng Los Angeles County, kabilang ang mga immigrant, ay may access sa libreng test para sa COVID-19 kung natutugunan nila ang mga pamantayan na nakapaloob sa LA County website. Lahat ng mga imigrante, anuman ang katayuan sa imigrasyon, ay karapat-dapat para sa libreng pagsubok pagpapasuri sa COVID-19.

Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa programang na ito, bisitahin ang website ng Los Angeles County kung saan maaari rin kayong makahanap ng mga karagdagang resource kaugnay sa COVID-19. Gayundin, tingnan ang kanilang frequently asked questions page upang malaman ang iba pang detalye tungkol sa libreng test para sa COVID-19 sa LA County.

Tignan din:

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo