Bumalik sa panimula

Medikal

Gaano katagal bago ko makukuha ang resulta ng aking COVID-19 test?

Sa kabila ng iba-ibang iskedyul para sa paglalabas ng resulta depende sa lugar at testing center, may mga bagong uri ng test na mabilis nagpapakita ng resulta at ito ang ipinakakalat ngayon sa buong bansa kung saan karamihan ng mga tao ay makakukuha ng resulta sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Kung kayo ay nakasalamuha ng mga taong may COVID-19, agad bumukod sa lahat ng mga kasama sa bahay nang 14 na araw o hanggang payuhan ng inyong doktor.

Magtungo sa LA County Testing website o tumawag sa 2-1-1 para makahanap ng testing center na pinakamalapit sa inyo. Kung kayo ay nakatira sa Carson, ang pinakamalapit na testing center ay ang Angeles Community Health Center, sa 1030 W Gardena Blvd.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo