Bumalik sa panimula

Medikal

Epektibo ba ang sikat ng araw sa pag-disinfect ng mga sulat at package?

Ayon sa World Health Organization (WHO), hindi napupuksa ng sikat ng araw ang SARS-CoV-2 virus na nagdudulot ng COVID-19. Ang pagbibilad sa araw ng mga sulat ay hindi epektibong pamamaraan ng pag-disinfect laban sa virus.

Ang pagbibilad sa araw o sa temperatura na mas mataas sa 25°C/77°F ay hindi siguradong proteksyon sa COVID-19. Kahit maaraw o mainit, maaari kang makakuha ng COVID-19.

Source: WHO

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo