Bumalik sa panimula

Travel at Transportasyon

Paano ko masusuri kung aling mode ng transportasyon ang hindi maglalantad sa akin sa COVID-19?

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang posibilidad na makakuha ng COVID-19 habang naglalakbay ay nakasalalay sa kung anong mode ng transportasyon ang inyong gagamitin, kung gaano katagal ang inyong planong mag-biyahe, at kung kayo at ang inyong mga kasama ay gagawa ng mga hakbang upang maiwasang makakuha ng COVID-19.

Ayon sa CDC:

  • Pinakamababang panganib- Pananatili sa bahay, pagsakay sa kotse nang maikling oras kasama ang mga miyembro ng inyong tahanan, at pagdiretso sa destinasyon nang walang stopover.
  • Higit na mapanganib - Pagbiyahe nang mas matagal sa pamamagitan ng kotse o RV na may ilang mga stopover.
  • Mataas na panganib - Paglalakbay sa pamamagitan ng kotse o RV kasama ang mga taong hindi kasama sa bahay, paglalakbay nang malayo sa pamamagitan ng tren o bus, pagsakay sa eroplano gamit ang mga direct flight
  • Pinakamapanganib - Pagsakay sa international flight na may mga layover, paglalakbay sa pamamagitan ng cruise ship o river boat

Kapag naglalakbay, maaari kayong malantad sa virus sa pamamagitan ng close contact sa isang taong may COVID-19, kapag nalanghap ninyo ang mga droplet o maliliit na patak ng respiratory fluid mula sa pakikipag-usap sa taong may COVID-19, mula sa droplets na nasa hangin o sa mga surface na madalas hawakan. Maaaring hindi ninyo mapapanatili ang pagdistansyang sosyal, lalo na sa masisikip na mga bus, tren, at eroplano.

Kapag naglalakbay kayo sa pamamagitan ng kotse, dapat kayong mag-ingat kapag humihinto para sa pagkain, gasolina, o restroom break. Kung naglalakbay kayo gamit ang isang RV, maaari kayong magkaroon ng close contact sa mga taong nananatili sa mga RV park, at habang nagpapagasolina at namimili ng mga suplay sa mga pampublikong lugar tulad ng convenience store o grocery.

Ang paglalakbay gamit ang mga bus at tren ay maaaring makadagdag sa panganib na makakuha ng COVID-19 lalo na kung nakaupo kayo o nakatayo nang mas malapit sa 6 na talampakan mula sa ibang tao.

Ang paglalakbay sa himpapawid ay itinuturing na may mataas na peligro sa COVID-19 sapagkat maaaring malantad kayo sa mas maraming tao nang mas matagal na panahon, halimbawa kapag naghihintay sa linya para sa security check at pumipila upang makasakay sa eroplano.

Inirerekomenda ng CDC na ugaliing gawin ang wastong pag-aalaga sa katawan, pagsusuot ng face mask o telang pantakip sa mukha, at pagpapanatili ng pagdistansyang sosyal bilang mga pinakamabisang hakbang upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo