Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Ano ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women?

Ang 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW) ay isang programa ng pamahalaan ng Pilipinas upang protektahan ang karapatang pantao ng mga kababaihan at tugunan ang lahat ng uri ng karahasang batay sa kasarian tulad ng idineklara sa 1987 Constitution, ayon sa Philippine Commission on Women.

Ang Batas Republika 10398 ay nagtatakda sa ika-25 ng Nobyembre ng bawat taon bilang National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children at nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na "itaas ang kamalayan sa problema ng karahasan at pag-aalis ng lahat ng uri ng karahasan laban sa mga kababaihan at mga kabataan."

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa programang ito at mga kaakibat na aktibidad at pagdiriwang, bisitahin ang website ng 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW).

Maaari rin kayong dumalo sa programa ng Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos at sa Filipino Young Leaders Program (FYLPRO) na isang virtual na talakayan sa pagtigil sa domestic violence o karahasan sa tahanan sa Huwebes, 10 Disyembre 2020, mula 5:00 p.m. hanggang 6:00 p.m. EST.

Ang talakayang ito, na naaayon sa 18-Day Campaign to End Violence Against Women (VAW), ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa karahasan sa tahanan, kabilang ang kung paano makita ang mga palatandaan, humingi ng tulong o tumulong sa mga biktima; magbigay ng impormasyon tungkol sa mga batas at legal na proseso na nagtatanggol sa mga biktima, at magbahagi ng mga resource at mga prevention program.

Magpa-rehistro dito.

Mangyaring ipadala ang inyong mga katanungan sa info@phembassy.us.org.

Source: Philippine Commission on Women

360005633155__1_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo