Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Anong mga kasanayan sa kaligtasan at privacy ang dapat kong isaalang-alang bilang biktima ng domestic violence?

Hindi laging nasa panig ninyo ang teknolohiya pagdating sa pagtiyak sa inyong privacy at kaligtasan. Kung kayo ay biktima ng domestic violence, alamin ang mga sumusunod at gawin ang naaangkop na pag-iingat:

  • Maaaring masubaybayan ang iyong computer at cell phone
  • Ang iyong kasaysayan sa pag-browse ay hindi kailanman mabubura nang ganap kahit na ikaw ay nasa mode na "Incognito"
  • Ang email ay hindi pribado at maaaring ma-hack o makita ng iba
  • Ang Global Positioning System (GPS) ay maaaring maitanim sa iyong mga kagamitan

Heto ang ilang mga hakbang na maaari ninyong gawin:

  • Iwasan ang mga shared na computer. Gumamit ng VPN o virtual private network
  • Magbukas ng account na hindi alam ng inyong karelasyon
  • Isaalang-alang ang paggamit ng teleponong pay as you go
  • Suriin ang setting ng inyong social media at hilingin sa mga tao na huwag mag-post ng inyong mga larawan at personal na impormasyon

Kung naranasan ninyo o kasalukuyang nararanasan ninyo ito sa inyong matalik na relasyon, mahalagang malaman ninyong hindi kayo nag-iisa at maaari kayong humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa National Domestic Violence Hotline sa 800-799-7233 (SAFE).

Para sa mga tukoy na mapagkukunang magagamit, mangyaring tingnan din ang "Anong mga resource ang available para sa mga biktima ng domestic violence?"

Source: National Domestic Violence Hotline

360005633315__15_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo