Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Anong mga resource para sa mental health ang available para sa mga survivor ng domestic violence?

Mayroong mga resource at paraan para sa mga survivor ng domestic violence upang maitaguyod ang kanilang mental health.

Inirekomenda ng Women’s Advocates ang mga sumusunod:

  • Lumikha ng plano para sa emotional safety
  • Bumuo ng plano para sa self-care
  • Magsaliksik ng mga kwento ng mga nakaligtas
  • Matuto kung paano magtakda ng personal na boundaries o hangganan
  • Subukin ang iba't-ibang mga mindfulness exercise
  • Humanap ng propesyonal na suporta para sa mental health

Kung kayo ay nakararanas ng panganib, tumawag kaagad sa 911 o makipag-ugnayan sa mga organisasyong nakatutok na maitawid sa kaligtasan ang mga taong nakararanas ng domestic violence. Mangyaring basahin ang "Anong mga resource ang available para sa mga biktima ng domestic violence?"

Mga karagdagang resource:

360005752396__17_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo