Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa COVID-19 vaccine planning sa Amerika?

Sa pamamagitan ng Operation Warp Speed, ang federal na gobyerno ay kumikilos upang maging available ang mga COVID-19 vaccine na magagamit nang ligtas at epektibo. Ang layunin ng Operation Warp Speed ay makakuha at makapaghatid ng 300 milyong dose ng ligtas at mabisang bakuna sa COVID-19.

Mahalagang malaman na ang pagtiyak sa kaligtasan ng bakuna ng COVID-19 ay pangunahing prayoridad ng vaccine safety system ng Amerika. Dagdag pa rito, ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nakikipagtulungan sa iba't ibang mga partner upang makabuo ng naaangkop na programa ng pagbabakuna para sa COVID-19 upang matiyak na ang mga bakuna ay magagamit sa lahat ng mga komunidad pagkatapos na ito ay pahintulutan para sa emergency na paggamit ng FDA.

Dahil sa limitadong supply, bibigyan ng prayoridad ang ilang mga pangkat upang makatanggap ng bakuna. Inilahad ng CDC na ang mga healthcare worker at mga residente ng long-term care facility ay dapat maunang tumanggap ng bakuna habang limitado pa ang suplay. Gayunpaman, kapag tumaas na ang suplay sa kalaunan, maihahatid na ang bakuna sa publiko. Alamin kung paano naglalaan ang CDC ng paunang mga supply ng mga COVID-19 vaccine dito.

Ayon sa CDC, ang COVID-19 vaccine ay ibibigay nang walang gastos sa mga pasyente. Sa kabilang banda, maaaring maningil ng mga fee ang mga vaccine provider para sa pagtuturok ng COVID-19 vaccine. Para sa mga pasyenteng walang health insurance, ang Provider Relief Fund ng Health Resources and Services Administration ay maaaring sumagot sa mga fee na ito.

Source: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo