Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang mga pinakamabisang disinfectant na panlinis sa bahay?

Kapag naglilinis ng bahay, sundin ang mga panutong nakalagay sa label ng mga produktong disinfectant, magsuot ng gwantes, at siguraduhing may tamang bentilasyon. Linisin ang mga surface na kadalasang hinahawakan katulad ng mga counter, ibabaw ng mesa, door knob, switch ng ilaw, telepono, o remote control. Magpunta sa EPA website para malaman kung ang inyong produktong disinfectant ay mabisa laban sa mga virus o kaya’y gumawa ng sariling bleach solution gamit ang 4 na kutsaritang bleach sa bawat 4 na tasang tubig.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo