Bumalik sa panimula

Medikal

Anong mga supplement ang makatutulong magpalakas ng aking immune system?

Ang pagkain nang tama ang pinakamabuting paraan upang makuha ang mga nutrisyon na kailangan. Gayunpaman, may mga tao na hindi nakakukuha ng sapat na mga bitamina at mineral mula sa kanilang pang-araw-araw na diyeta. Ang mga dietary supplement ay maaaring magbigay ng mga nutrisyon na maaaring wala sa inyong pang-araw-araw na diyeta.

Makipag-usap sa inyong doktor bago uminom ng anumang mga supplement. May mga supplement na maaaring makapagpabago ng bisa ng inyong mga resetang gamot.

Isaalang-alang ang sumusunod kung iniisip ninyo ang paggamit ng mga dietary supplement:

  • Pag-aralan ang dietary supplement na iniisip ninyong kunin. Makipag-usap sa inyong doktor, pharmacist, o isang rehistradong dietitian. Ang isang supplement na maaaring nakatulong sa miyembro ng inyong pamilya o kaibigan ay maaaring hindi mabisa para sa inyo.
  • Makipag-ugnayan sa inyong doktor o healthcare provider. Kailangan nilang malaman kung nagpasya kayong uminom ng dietary supplement. Huwag mag-diagnose sa sarili o uminom ng gamot para sa anumang kondisyong pangkalusugan nang hindi kumukunsulta sa inyong doktor. Alamin kung paano maaaring makaapekto sa inyong mga resetang gamot ang mga dietary supplement.
  • Alalahanin ninyong hindi lahat ng produktong may nakalagay sa label na "natural" ay ligtas o mabuti para sa inyo. Maaari itong magkaroon ng mga epekto, halimbawa maaari nitong mapalakas o mapahina ang epekto ng mga gamot na inireseta ng doktor para sa inyo. Maaari din itong mapanganib sa inyo kung mayroon kayong mga kondisyong medikal.
  • Bumili nang madiskarte. Pumili ng mga brand na inirekomenda ng iyong doktor, dietitian, o pharmacist. Huwag bumili ng mga dietary supplement na may mga sangkap na hindi ninyo kailangan. Huwag ipagpalagay na mas mahusay kaagad ang mas maraming sangkap, lalo na't ang ilang mga supplement ay maaaring mapanganib sa matataas na dosage. Posibleng maaksaya ang inyong pera sa mga dietary supplement na hindi naman ninyo kinakailangan.
  • Suriin nang maigi ang scientific claim ng mga supplement. Tiyaking ang anumang claim tungkol sa isang dietary supplement ay batay sa siyentipikong patunay. Ang kumpanya na gumagawa ng dietary supplement ay dapat na makapagbigay sa inyo ng impormasyon tungkol sa kaligtasan at/o pagiging epektibo ng mga sangkap ng kanilang produkto, na maaari ninyong talakayin kasama ng inyong doktor.

Nananatili ang general na panuntunan na ang isang produkto ay nangangako ng higit sa kapani-paniwala, malamang hindi ito talaga epektibo. Mahalaga ring malaman na ang mga manufacturer ng supplement ay hindi pinahihintulutang mag-claim na ang kanilang produkto ay maaaring magamit upang "gamutin" ang mga kondisyong medikal.

Para sa karagdagang patnubay, magtungo sa: FDA, LA Public Health, National Institute of Aging

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo