Bumalik sa panimula

Medikal

Paano makahanap ng shelter ang mga taong nakararanas ng homelessness sa panahon ng COVID-19?

Habang nilalabanan ng Los Angeles ang pandemyang COVID-19, nagtaguyod ito ng ilang mga resource para sa mga taong nakararanas ng homelessness.

  • Ang Project Roomkey ay isang collaborative na effort ng State, County at ng Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA) upang makapagbigay ng mga silid na matutuluyan sa mga hotel at motel para sa mga vulnerable na taong nakararanas ng homelessness. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng shelter para sa mga indibidwal na high risk sa sakit na walang matitirahan, tumutulong din ang Project Roomkey na maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus sa ating mga komunidad at protektahan ang kakayahan ng ating mga ospital at healthcare system. Upang maging eligible, ang mga indibidwal ay dapat na 65 taong gulang pataas o may mga pre-existing medical condition na nakakaapekto sa kanilang immune system. Upang lumahok, ang mga beneficiary ay dapat na makipag-ugnay sa programa ng isang service provider para sa mga walang tirahan, healthcare provider, law enforcer, o iba pang mga service provider.
  • Mayroon ding medical sheltering, gamit ang mga hotel at motel sa buong County, na magagamit para sa mga eligible na indibidwal na na-expose sa COVID-19 at dapat ihiwalay at kailangan ng tulong ng County upang magawa ito nang ligtas. Ang maaaring maka-avail nito ay nabibilang sa, ngunit hindi limitado sa, mga taong nakararanas ng homelessness. Upang maging kwalipikado, ang mga kliyente ay nag-positibo sa COVID-19 o nagpakita ng mga sintomas ng COVID-19 (halimbawa may lagnat, ubo, o nahihirapang huminga) at/o naghihintay para sa kanilang COVID-19 test result. Ang mga County medical sheltering na lokasyon ay tatanggap ng mga indibidwal mula sa komunidad na ni-refer ng DPH. Ang katayuang socio-economic ng mga indibidwal na nangangailangan ng medical sheltering ay hindi determining factor kung sino ang mabibigyan. Kung na-expose kayo sa COVID-19 at nangangailangan ng ligtas na lugar upang mag-quarantine, mangyaring tumawag sa toll free na numerong 1-833-540-0473: Ang mga operator ay naka-standby upang tulungan kayo mula Lunes hanggang Linggo, mula 8 AM hanggang 8:30 PM.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo