Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Ano ang pagkakaiba ng domestic violence victim sa survivor?

Ang mga katawagan tulad ng domestic violence ‘victim’, ‘survivor’, o ‘perpetrator’ (salarin) ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang mga indibidwal na nasangkot sa mga insidente ng domestic violence. Ang isa pang katawagan na kadalasang ginagamit sa industriyang pangkalusugan ay Intimate Partner Violence (IPV).

Ayon sa Partners for Prevention (P4P), isang programa para sa pag-iwas sa karahasan batay sa kasarian sa Asya at ang Pasipiko ng United Nations Development Program, United Nations Population Fund, UN Women, at UN Volunteers Regional, nililimitahan ng katawagang ito ang indibidwal na self-agency at identification dahil ang mga karanasang katulad ng domestic violence ay hindi buong nagpapakilala sa indibidwal, ito ay isang bahagi lamang ng kanilang pagkakakilanlan sa sarili.

Sa halip na gamitin ang mga katagang ito, inirekomenda ng P4P na gamitin ang mga sumusunod na term:

  • taong / babaeng / lalaking nakaranas ng karahasan
  • taong / babaeng / lalaking nagdulot ng karahasan

Para sa impormasyon at payo, maaari kayong tumawag sa National Domestic Violence Hotline sa 800-799-7233 (SAFE). Para sa specific na mga resource, mangyaring tingnan din ang "Ano ang mga mapagkukunan na mayroon para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan?”

Source: Partners for Prevention

360005752416__18_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo