Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Ano ang pagkakaiba ng strangulation sa choking, at paano ko mapoprotektahan ang aking sarili?

Maaaring wala ito sa inyong kamalayan ngunit ang pananakal ay itinuturing na isang uri ng intimate partner violence (IPV). Kung ginagawa ito ng inyong karelasyon at hindi kayo komportable o hindi kayo pumapayag na gawin ito sa inyo, dapat ninyong malaman na hindi ito tama at hindi ninyo ito dapat maranasan.

Mahalagang tandaan na ang strangulation o pananakal at choking o pagkakaroon ng bara sa paghinga ay hindi pareho. Inilalarawan ng media ang strangulation, lalo na ng isang karelasyon na minamahal at pinagkakatiwalaan, bilang choking, na nakababawas sa kalubhaan ng krimen.

Ang "choking" ay pagkakaroon ng sagabal sa daanan ng hangin, halimbawa kapag ang pagkain ay hindi sinasadyang nalunok nang buo at nabara sa lalamunan. Ang "strangulation", sa kabilang banda, ay isang sadyang kilos na nagdudulot ng mariing paghawak sa leeg sa anumang paraan, paghadlang sa daluyan ng dugo at/o daloy ng hangin na nagreresulta sa asphyxiation o mababang suplay ng oxygen sa utak.

Kung naranasan ninyo o kasalukuyang nararanasan ninyo ito sa inyong matalik na relasyon, hindi kayo nag-iisa at maaari kayong humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa National Domestic Violence Hotline na 800-799-7233 (SAFE). Para sa mga specific na resource, mangyaring basahin ang "Anong mga resource ang available para sa mga biktima ng domestic violence?”

Source: Training Institute on Strangulation Prevention, Family Justice Center Alliance

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo