Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang pinakamabisang uri ng face mask na dapat kong gamitin?

Ang mga katanggap-tanggap na uri ay mga surgical mask at telang pantakip sa mukha. Bihira lang ang pagkakataon na binibigyan ng exemption ang ilang mga tao sa paggamit ng face mask, kabilang na ang mga batang edad 2 taon pababa, mga taong nahihirapan huminga, at mga taong pinayuhan ng kanilang doktor na huwag gumamit ng pantakip sa mukha.

Ang pinakamabisang pantakip sa mukha ay ang N-95 o KN-95 na face mask, ngunit dahil sa limitado ang suplay nito nararapat lamang na ilaan ang mga ito para sa mga healthcare worker at mga essential worker. Ang mga surgical face mask ay mas madaling mahanap sa mga pamilihan.

Hindi pa gaanong napapag-aralan ang tanso bilang mabisang pamatay ng virus. Ang coffee filter, kapag dinoble ang layer, ay lumabas sa pag-aaral na nakadaragdag ng pagkabisa ng face mask na tinahi sa bahay. Dapat siguraduhing tama ang lapat ng pantakip sa mukha, lalo na sa ilong at baba, at walang parte na maluwag.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo