Bumalik sa panimula

Medikal

Ano ang pinakamainam na paraan ng paghuhugas-kamay?

Ang pinakamainam na paraan ng paghuhugas-kamay ay ang paghuhugas gamit ang tubig at sabon nang higit 20 segundo. Kung walang tubig at sabon, maaaring gumamit muna ng sanitizer na may 60 porsyentong alkohol o higit pa. Siguraduhing malagyan ang lahat ng parte ng mga kamay, lalo na ang balat sa gitna ng mga daliri, ang likod ng mga palad, at sa paligid ng hinlalaki.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo