Bumalik sa panimula

Legal at Pamahalaan

Mga kababaihan lang ba ang naaapektuhan ng domestic violence?

Ang domestic violence o karahasan sa tahanan ay maaaring makaapekto sa anumang kasarian, at maaari ring magawa ng anumang kasarian. Ayon sa National Domestic Violence Hotline, ang intimate partner violence (IPV) ay nakakaapekto sa higit sa 12 milyong katao sa Estados Unidos bawat taon. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay mas madalas na makaranas ng intimate partner violence: mula 1994 hanggang 2010, humigit-kumulang 4 sa 5 biktima ng domestic violence ay kababaihan.

Source: National Domestic Violence Hotline

360005633195__9_FINAL.png
Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo