Bumalik sa panimula

Medikal

Kung kinakailangan kong pumunta sa ospital, ano ang dapat kong gawin upang maprotektahan ang aking sarili mula sa COVID-19?

Kung nakakaranas kayo ng hirap sa paghinga, kawalan ng malay, o bigat ng pakiramdam o paninikip ng dibdib, mangyaring humingi ng agarang tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 911.

See also: Paano ko malalaman kung kailangan ko nang tumawag sa 911?

Bago pumunta sa ospital, ipinapayong tumawag muna bago bisitahin ang iyong doktor o healthcare provider. Maaaring maiwasan ang in-person na check up para sa inyong medical concern at malunasan sa pamamagitan ng telehealth.

Kung mayroon kayong appointment sa ospital na hindi maaaring ipagpaliban, tawagan ang tanggapan ng inyong doktor, at humingi ng payo kung kailangan ninyong pumunta sa ospital para sa iyong medical concern. Kung ang inyong mga sintomas ay hindi nauugnay sa COVID-19, mas mabuti para sa inyo na subukang gawin muna ang telehealth upang hindi kayo mag-alalang malantad sa COVID-19 habang tumatanggap ng tamang paggamot.

Kung nakasalamuha kayo ng taong nagpositibo para sa COVID-19 o kung nakararanas kayo ng mga sintomas na kaugnay ng COVID-19, kailangan ninyong ipaalam ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono kapag humihingi kayo ng medical advice. Sabihin sa inyong healthcare provider na maaaring nalantad kayo sa COVID-19 dahil makakatulong ito sa kanila upang maprotektahan ang kanilang sarili at iba pang mga pasyente.

Maaari rin ninyong mapakinabangan ang mga sumusunod na resource:

Anong mga sintomas ng COVID-19 ang unang lilitaw?

Ano ang gagawin ko kung sa palagay ko ay nahantad ako sa COVID-19?

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo