Bumalik sa panimula

Medikal

Kailangan ko bang gumawa ng mga karagdagang hakbang upang disimpektahin ang mga sariwang prutas at gulay?

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), walang ebidensya na ang SARS-CoV-2 virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng mga pagkain. Dahil sa mababang posibilidad na maisalin ang virus na ito sa pamamagitan ng pagkain tulad ng prutas at gulay, inirekomenda ng CDC ang mga sumusunod na paraan upang pangalagaan ang mga sariwang grocery sa panahon ng COVID-19:

  • HUWAG hugasan ang mga prutas, gulay, at iba pang sariwang pagkain gamit ang sabon, pagpapaputi, sanitaryer, alkohol, disimpektante o anumang iba pang kemikal.
  • Dahan-dahang banlawan ang mga sariwang prutas at gulay sa malamig at umaagos na tubig.
  • Kuskusing ang buo at matigas na prutas at gulay tulad ng mga patatas, pipino, at melon, atbp. gamit ang brush, kahit hindi ninyo planong kainin ang balat ng mga ito.
  • Ang asin, paminta, suka, lemon juice, at kalamansi juice ay walang subok na epekto sa pag-aalis ng mga mikrobyo sa mga pagkain.

Sa panahon ng COVID-19 at kahit sa mga karaniwang mga panahon, palaging mahalaga na maghugas ng sariwang pagkain tulad ng mga prutas at gulay, tulad ng sinabi ng CDC na kung minsan ang mga hilaw na prutas at gulay ay naglalaman ng mga mapanganib na mikrobyo na maaaring magdala ng sakit sa inyo at sa inyong pamilya, tulad ng Salmonella, E. coli, at Listeria.

Dahil tinatantiya ng CDC na ang mga mikrobyo sa sariwang pagkain ay nagdudulot ng malaking porsyento ng mga sakit na dala ng pagkain sa Estados Unidos, mas mahusay ang mga prutas at gulay kapag luto na ang mga ito; ang susunod na pinakaligtas ay kapag ang mga ito ay hinugasan. Ito ang paraan upang maiwasang magkasakit mula sa pagkain.

Source: FDA, CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo