Bumalik sa panimula

Medikal

Maaari ba akong dumalaw sa aking mga mahal sa buhay na nasa healthcare facility?

Karamihan ng mga healthcare facility ay hindi pumapayag na dumalaw ang mga kapamilya upang hindi kumalat ang COVID-19. Para sa ilang mga nakatatanda o mga nasa huling hantungan, maaaring may mga kaso na kayo ay payagang dumalaw ayon sa desisyon ng mga tagapangasiwa. Magtanong sa inyong dadalawing healthcare facility bago magtungo.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa: CDC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo