Bumalik sa panimula

Medikal

Saan ako makakukuha ng flu shot sa LA County?

Ang flu o trangkaso ay maaaring humantong sa sakit na nakakikitil ng buhay, at maaari kayong ma-ospital o mamatay. Ngayong taon, ang trangkaso at COVID-19 ay maaaring kumalat sa mga pamayanan sa buong LA County, at kapwa maaaring maging sanhi ng malubhang karamdaman. Ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili at mahal sa buhay mula sa trangkaso ay ang pagkuha ng flu shot.

Upang makahanap ng lugar kung saan makakukuha ng flu shot na malapit sa iyo:

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo