Bumalik sa panimula

Medikal

Maaari ba akong magtungo sa aking medical provider para sa mga elective procedure?

Simula Oktubre 20, 2020, pinapayagan na ng Los Angeles County Department of Public Health ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng mga clinic, ospital, dental clinic, physical therapy, mga chiropractor, mga optometrist, mga provider ng mental health o behavioral health, at iba pang mga serbisyong elektibo. Maaaring may sariling protocol ang inyong doktor upang matukoy kung aling mga elective procedure o routine visit ang maaaring gawin sa pamamagitan ng pagdalaw sa healthcare facility o sa paggamit ng telehealth.

Source: LA Public Health

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo