Bumalik sa panimula

Negosyo

Maaari ko bang hingan ng COVID-19 test result ang aking mga empleyadong babalik sa trabaho?

Ayon sa Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), pinapayagan ang mga employer na tanungin kung nakararanas ng sintomas ng COVID-19 ang mga empleyado at kunin ang kanilang temperatura bago payagang bumalik sa trabaho.
Pinapayagan din ng EEOC na hingan ang empleyado ng COVID-19 test result kung ito ay “job related and consistent with business necessity” ayon sa Americans with Disabilities Act (ADA).

Source: EEOC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo