Bumalik sa panimula

Negosyo

Maaari ko bang kunin ang temperatura ng aking mga empleyado?

Ayon sa Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), maaari ninyong kunin ang temperatura ng inyong mga empleyado at tanungin kung nakaramdam sila noon o nakararamdam sila sa kasalukuyan ng mga sintomas ng COVID-19.

Sa kabila nito, mahalagang maunawaan na may mga taong may COVID-19 na asintomatiko o hindi nagpapakita ng mga sintomas. Ibig sabihin, maaaring may COVID-19 sila ngunit walang lagnat.

Source: EEOC

Ang artikulong ito ay isinulat at inedit ng Tayo editorial desk at sinuri ng isang independiyenteng panel ng mga eksperto sa paksa.

Matuto pa

Mga kaugnay na artikulo